Skip Navigation Links  

[Milli parklar]


ANTALYA      


Skip Navigation Links.ALTINBEŞİK MAĞARASI MİLLİ PARKI


Antalya ili , Aydınkent ilçesine 7 km. uzaklıkta, sarp Manavgat vadisinin batı yamacında yer alır. Altınbeşik Mağarasına Ürünlü köyünden ancak yaya olarak 1 saatlik yürüyüş ile ulaşılabilmektedir.

Yatay ve kısmen aktif bir mağara sistemi olan Altınbeşik Mağarası adını üst kısımda yer alan Altınbeşik Tepesinden almaktadır. Mağaradaki büyük kıvrıklar ve derin kazılmış vadiler hareketli jeolojik geçmişin sonucudur. Mağara üst üste 3 seviyede gelişmiştir. En alttaki ve orta seviyedeki yağışlı mevsimlerde aktif, en üst seviye ise devamlı kurudur.

Altınbeşik Mağarası daha kuzeyde bulunan Eynif polyesinin ve civarındaki bir dizi daha küçük polyenin yer altında toplanan sularının tahliye edildiği bir ana yeraltı deresi görevini görmektedir. Kış aylarında mağarada durgun göletler vardır. Mağara içindeki kum ve çakıl birikintileri, kayalar üzerindeki akıntı oyukları bahar aylarında kuvvetli yeraltı dereleri aktığını göstermektedir.

Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 m. mağaranın alt seviyesini oluşturur ve devamlı su altındadır. Alt seviyenin bitiminde 40 metrelik dik bir çıkış vardır. Bu çıkış ve bitişik duvarlar beyaz renkli kalın travertenlerle kaplıdır. Mağaranın en güzel bölümünü burası oluşturmaktadır.

Altınbeşik Mağarasının çevresindeki zengin flora ve el değmemiş doğal yapı Milli Parkın Peyzaj değerlerini oluşturmaktadır.

Ürünlü Köyü yöre mimarisi ile ziyaretçileri etkilemektedir. Mağara dönüşünde köyde bir süre gezmek mümkündür. Ayrıca; Aydınkent ilçe merkezi ile Ürünlü Köyünde konaklama sağlanabilir.


BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI


Antalya ili sınırları içindeki Milli Park Batı Torosların Genç Dağlar kuşağını içine alır. Bitki örtüsü deniz kıyısında fıstık çamları ile başlar, yükseldikçe kızılçam, karaçam ve 1000 metrenin üstünde sedir ağaçları görülür. Park sınırları içinde 1000 e yakın bitki türü ve bunların içinde de 21 yöreye has (endemik) türün bulunuşu Milli Park'ın tür yönünden çeşitliliğini göstermektedir. Alanda ayı, dağkeçisi, yaban domuzu, tilki, çakal, kurt, sansar ile çeşitli kuş ve balık türleri yaban hayatını oluşturmaktadır.

Olympos'un birkaç km. batısındaki dağlık arazide "Likya'nın Sönmeyen Ateşi" diye adlandırılann doğalgaz yüzyıllardır yanmakta ve Bellerophontos mitosuna Chimaira (Yanan Taş) adıyla geçerek yöreye mitolojik değer kazandırmaktadır.

Milli Parkta yılın 7- 8 ayında her türlü deniz sporu, piknik, kamp, yürüyüş yapılabilir ve arkeolojik alanlar gezilebilir. Sahilin kuzeyindeki Beldibi mağarasında yerleşimin uzun yıllar öncesine dayandığını gösteren buluntulara rastlanmıştır. Milli Park'ın en önemli yerleşim yerleri M.Ö. VII. yüzyılda Rodos Kolonosi olarak kurulan Phaselis (Tekirova) ve Olympos şehirleridir. Ayrıca Kemer yakınlarında Idyros, Adrasan Limanı ve Gagai gezilebilecek tarihi yerleşimler arasındadır. Kındılçeşme günübirlik kamp alanı ile Büyükçaldıcak, Küçükçaldıcak, Topçam günübirlik alanlarından faydalanılabilinir. Milli Park'ın içinde bulunan otel, motel, kamping konaklama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak düzeydedir.


GÜLLÜK DAĞI MİLLİ PARKI (TERMESSOS)


Akdeniz Bölgesinde, Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içinde ve Toros Dağları üzerinde yer alan Milli Park Antalya'ya 34 km. uzaklıktadır. Torosların Güllük Dağı yamaçlarında yer alan antik Termessos şehrini, Solymler kurmuştur. Termessos ve Solymler hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır ancak Bellerofon efsanesiyle bağlantılı olarak Homeros'un İlyada’sında SolymlerdenTermessos halkı olarak sözedilmektedir. Aşağı şehir, şehir merkezi ve mezarlık olarak üç bölümden oluşan kent, Roma döneminde en parlak çağlarını yaşamıştır. Şehrin surları, kuleler, kral yolu, Hadrian kapısı gymnasium, tiyatro, odeon, zengin süslemeli mezarlar, şehrin suyunu sağlayan sarnıçlar ve drenaj sistemi Termessos'un en görkemli yapılarının kalıntılarıdır.

Milli Park'ta; Güllük Dağının sarp kayalıkları,duvarları yüzlerce metreye ulaşan Mecine Kanyonu gibi jeomorfolojik güzellikler görülmeye değer. Akdeniz iklimi tipinin bitki topluluklarını sergileyen orman ve maki örtüsü, bu ortamda yaşayan dağ keçisi, alageyik, şah kartal gibi nadir yaban hayvanı türleri bulunmaktadır. Nisan- Aralık ayları Milli Parkı ziyaret için en uygun zamandır.

Park girişi yakınında bulunan ziyaretçi merkezinde, park hakkında geniş bilgi sunulmaktadır. Düzenlenmiş piknik ve kamp alanları mevcuttur. Ayrıca lokanta, büfe gibi tesisler ziyaretçilerin gereksinimlerini karşılayacak düzeydedir. Çadır ve karavanla konaklama yapılabilir.


KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI


Akdeniz Bölgesinde, Antalya ili, Manavgat ilçesi sınırları içinde yer alan Milli Parkın dokusunu Köprü ırmağı teşkil eder. Bu ırmağın yapısı rafting sporu için idealdir. Köprü Irmağının, Bolasan Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi,14 km. uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvarlarıyla Türkiye’nin en uzun kanyonudur.

Milli Parkta çam, selvi, sedir ve çok sayıda yapraklı ağaç türleri bulunmaktadır. 400 hektarlık saf Akdeniz selvisi ormanı, flora özelliklerinin en önemli ve en belirgin alanıdır. Geyik, dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, tavşan, sansar ve porsuk yaban hayatının üyeleridir. Ayrıca bol miktarda alabalık bulunmaktadır.

Milli Park doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir kültürel kaynağa da sahiptir. M.Ö. 5. yüzyılda kurulmuş antik Selge şehrinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis tapınakları, sarnıçlar, su kemeri, Köprü ırmağı ve Kocaçay üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm köprüleri ile Selge'yi Pamphlia sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu şehrin kalıntılarının en çarpıcı örnekleridir. Ağaçlarla gölgelenen nehir kenarındaki bölgeler günübirlik geziler ve kamp için uygundur. Ayrıca ziyaretçilerin yeme- içme ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesisler de bulunmaktadır. Çadır ve karavanla konaklama Milli Park içerisinde yapılabilir.